Chính sách nhân sự Anh Kim Foods

Công ty Cổ phần Sản xuất Thực Phẩm Anh Kim không ngừng hoàn thiện phương pháp quản trị điều hành,luôn ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, xem nguồn nhân lực là tài sản của doanh nghiệp, đó là nhân tố quyết định sự thành công và phát triển bền vững của Công ty.

Theo đó, chính sách nguồn nhân lực của Anh Kim Foods trong giai đoạn hiện nay được tóm tắt như sau:

1.

Chính sách Tuyển dụng

 

1.1

Công tác tuyển dụng: Được tổ chức thực hiện theo mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Anh Kim Foods, trong từng giai đoạn cụ thể và thực hiện theo kế hoạch hàng năm.

 

1.2

Nguyên tắc tuyển dụng: Thông báo công khai – bảo đảm tính công bằng – cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên và thực hiện đúng theo quy trình tuyển dụng của công ty.

 

1.3

Đối tượng tuyển dụng: Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh hàng năm, công ty đề ra tiêu chí tuyển chọn và bố trí sử dụng lao động, trong đó ưu tiên:

 

 

  • Lao động là người Việt Nam tốt nghiệp đại học và sau đại học trong và ngoài nước.
  • Lao động có năng lực, sáng tạo; chuyên môn giỏi, tay nghề kỹ thuật cao và nhiều kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của công ty.
  • Sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc cao đẳng nghề trong nước và ngoài nước nhằm tạo nguồn nhân lực phát triển bền vững lâu dài cho công ty.
  • Ngành nghề tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của công ty.

 

1.4

Phương pháp tuyển dụng: Thi tuyển và thông qua Hội đồng phỏng vấn trực tiếp.

 

1.5

Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

 

1.6

Thông tin tuyển dụngđược thể hiện qua website của Anh Kim Foods và trên phương tiện thông tin đại chúng.

 

 

2.

Chính sách Đào tạo

 

2.1

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu của công ty

 

2.2

Mục tiêu đào tạo là nhằm nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, cùng các kỹ năng khác cho cán bộ – nhân viên nhằm hình thành đội ngũ nhân sự quản lý, chuyên viên giỏi hoạt động chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Anh Kim Foods.

 

2.3

Phương pháp đào tạo của Anh Kim Foods gồm các loại hình: (1) liên kết với các cơ sở đào tạo uy tín nhằm phát triển mô hình đào tạo tại chỗ; (2) gởi đi đào tạo tại các Trường đại học, Trung tâm đào tạo có chất lượng về công tác quản trị, kỹ năng nâng cao, nghiệp vụ chuyên môn đối với các chức danh quản lý các cấp và nhân viên tiềm năng; (3) đào tạo tại nước ngoài cho các đối tượng trẻ dưới 35 tuổi, có năng lực, triển vọng, ngoại ngữ tốt, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

 

2.4

Các hình thức đào tạo: đào tạo qua các khóa học ngoại khóa, khóa học tại các Trường đại học, Sở, Viện được thiết kế dành riêng đối với các lĩnh vực mà Công ty đang kinh doanh – đầu tư; và nỗ lực tự đào tạo của từng cán bộ nhân viên. Theo đó kế hoạch đào tạo của công ty được xây dựng hàng năm và theo chiến lược kinh doanh của công ty như:

 

 

  • CBNV làm việc từ 6 tháng trở lên được tham gia đào tạo ngắn hạn trong nước theo kế hoạch đào tạo nghiệp vụ hàng năm, đào tạo đột xuất theo nhu cầu của đơn vị và bằng các hình thức như đào tạo thông qua luân chuyển công tác, bố trí tham gia các ban dự án, chương trình để nhân viên có điều kiện phát huy khả năng và học hỏi kinh nghiệm tích luỹ kiến thức; hỗ trợ chi phí đối với các CBNV có nỗ lực tự đào tạo phù hợp với việc phát triển chuyên môn và nghề nghiệp theo định hướng của công ty.
  • CBNV làm việc từ 2 – 3 năm trở lên được tham gia đào tạo dài hạn hoặc ngắn hạn trong và ngoài nước theo chiến lược kinh doanh của công ty.

3.

Chính sách Thăng tiến và Phát triển nghề nghiệp

 

3.1

Tại Anh Kim Foods cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho mọi đối tượng được xác lập bằng kế hoạch quy hoạch sử dụng nguồn nhân lực với một quy trình rõ ràng.

 

 

3.2

Kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện công việc định kỳ (3 tháng/ lần) qua đó đánh giá mục tiêu công việc, mục tiêu phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân đồng thời cũng là cơ sở nhằm phát hiện nhân tố tích cực để đề bạt hoặc quy hoạch nguồn nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.

 

 

3.3

Tuyển chọn nhân sự nội bộ cho các vị trí quản lý là ưu tiên hàng đầu tại Anh Kim Foods.

 

4.

Chính sách Phúc lợi và Đãi ngộ

 

4.1

Chính sách đãi ngộ

 

 

Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người lao động an tâm công tác, gắn bó dài lâu, vì vậy, chính sách đãi ngộ lao động luôn được Anh Kim Foods xem trọng và liên tục hoàn thiện. Tại Anh Kim Foods người lao động được hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng; dưới đây là các chính sách trong giai đoạn hiện nay:

 

 

 

4.1.1

Định kỳ xét điều chỉnh lương theo hiệu quả công việc; các trường hợp có thành tích xuất sắc nổi bật được điều chỉnh lương trước thời hạn.

 

 

 

4.1.2

Tiền lương trả theo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc tiến độ công việc.

 

 

 

4.1.3

Thưởng định kỳ (bằng hiện kim) thông qua công việc đạt hiệu quả cao, thành tích tiêu biểu.

 

 

 

4.1.4

Thưởng đột xuất (bằng hiện kim) thông qua các đề tài sáng kiến, cải tiến mang lạihiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của Công ty; đạt được thành tích nổi bật.

 

 

 

4.1.5

Thưởng theo danh hiệu thi đua của nhà nước (căn cứ vào Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn).

 

 

 

4.1.6

Thưởng bằng phiếu tham quan – nghỉ mát trong và ngoài nước cho người lao động hoặc gia đình theo chính sách cụ thể hàng năm của Công ty.

 

 

4.2

Chính sách phúc lợi

 

 

Tất cả các cán bộ nhân viên chính thức của Anh Kim Foods đều được đảm bảo thụ hưởng các chế độ chính sách phù hợp với Luật lao động Việt Nam, các chế độ phúc lợi theo Thỏa ước lao động tập thể và được điều chỉnh hàng năm.

 

 

5.

Môi trường – Điều kiện làm việc

 

5.1

Văn hóa doanh nghiệp: Mọi cán bộ nhân viên tại Anh Kim Foods luôn ý thức và tự nguyện cam kết thực hiện đúng theo tôn chỉ, mục tiêu của Anh Kim Foods với các tiêu chí cơ bản sau:

 

 

  • Luôn đoàn kết – vượt qua khó khăn – thách thức.
  • Luôn tôn trọng, lắng nghe và xem lợi ích của khách hàng, đối tác, cổ đông là lợi ích của chính mình. Thỏa mãn khách hàng là hạnh phúc chính mình.
  • Luôn tự đổi mới, đón đầu cơ hội gặt hái thành công.

 

5.2

 

5.3

 

 

5.4

Điều kiện làm việc:Cung cấp đủ các thiết bị văn phòng cần thiết cho mỗi CBNV.

 

Môi trường làm việc: Định kỳ thực hiện khảo sát sự hài lòng của CBNV nhằm điều chỉnh công tác quản lý, điều hành tại Công ty.

 

Công ty Anh Kim Foods luôn chú tâm duy trì không khí thoải mái, vui vẻ khi làm việc. Các hoạt động thường xuyên được tổ chức như các giải thể thao, hội diễn văn nghệ, tổ chức sinh nhật cho CBNV, chăm lo con em người lao động, các hoạt động sinh hoạt nhân dịp các ngày lễ truyền thống của đất nước và công ty, các hoạt động chung vì cộng đồng xã hội.