Danh sách tuyển dụng

Nhằm đáp ứng nhu cầu phất triển kinh doanh và xây dựng, hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM ANH KIM có nhu cầu tuyển dụng lao động cho các bộ phận sau:

Vị trí tuyển dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

25/09/2015

TpHCM

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

08/09/2014

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

01/08/2014