HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng

 

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Tp.HCM


 

 

Viện vệ sinh y tế công cộng TpHCM


 

 

 

 

Hội chống gian lận thương mại và hỗ trợ người tiêu dùng – AFCA

 

 

 

 

Kênh truyền hình phía nam VTV9


 

 

Kênh truyền hình Tp.HCM HTV