Uncategorized

Động tác đan tay tiết lộ não của bạn thiên về tư duy logic hay cảm tính

Thứ tự các ngón tay khi đan lại một cách ngẫu nhiên chỉ ra bạn là người thiên về tư duy logic hay làm việc theo cảm tính, theo Health Plus.

Khi thực hiện xong, hãy quan sát đôi tay của bạn rồi chọn đáp án tương ứng sau:

A. Ngón cái của tay trái nằm trên ngón cái của tay phải.

B. Ngón cái của tay phải nằm trên ngón cái của tay trái.

Xem kết quả

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/dong-tac-dan-tay-tiet-lo-nao-cua-ban-thien-ve-tu-duy-logic-hay-cam-tinh-3555098.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *